zeedsexy.com


 **Promotion 2023** 

**ถูกทั้งร้าน** 

ติดต่อผ่าน line:0867064905

 **โปรโมชั่นฟรีค่าส่ง ยอดซื้อ 199 บาทขึ้นไป** 

 กรณีเลือกแบบเก็บเงินปลายทาง ไม่ร่วมโปรโมชั่นส่งฟรีนะคะ